Tutkimusten esittelyt

Yrittäjysstutkijat esittelevät tuoreet tutkimuksensa klo 13.00 alkaen kolmessa teemaryhmässä. Parhaat tutkimusartikkelit lähetetään ehdolle Journal of Finnish Studies –lehteen, joka on JUFO-2 tasoinen julkaisu! Valitse seuraavista teemoista, mihin ryhmään haluat osallistua!
 

TEEMARYHMÄT 

1. Yrittäjyys ja tunteet

Vetäjä: Mika Boedeker
Paikka: Paja

 • Koulutustyöpajan kokemuksia ammattikääntäjille suunnatusta affektityöpajasta - Kaisa Koskinen
 • Emotion Canvas tunnepuheen virittämisen työkaluna - Boedeker Mika
 • Yrittäjän stressi - Nuutinen Sanna, Jaana-Piia Mäkiniemi, Salla Ahola, Jaana Laitinen, Kirsi Heikkilä-Tammi, Tuula Oksanen

2. Yrittäjyys, hyvinvointi ja HR

Vetäjä: Tiina Brandt
Paikka: Backstage

 • Psykologinen turvallisuuden rakentaminen - Lehtisaari & Ruokonen
 • Yrittäjäopiskelijoiden työhyvinvointia tukevia tekijöitä - Mäkiniemi & Ahola
 • Yrittäjän hyvinvointi - Ahola & Heikkilä-Tammi
 • Kasvuyrittäjät ja HR - Brandt

3. Yleinen teema: Asenteet, myynti ja verkostot yrittäjyydessä

Vetäjä Pia Hautamäki
Paikka: Stage

 • Verkostot yrittäjyydessä - Mari Suoranta, Päivi Patja & Marke Kivijärvi
 • DI-Opiskelijoiden yrittäjyysasenne -  Ulla A. Saari, Petri Nokelainen, Urve Venesaar, Saku J. Mäkinen
 • Miten kasvuhakuisissa suomalaisissa yrityksissä johdetaan myyntiä? - Minna  Heikinheimo ja Pia Hautamäki
 • Muuttuva henkilökohtainen myyntityö: dynaamisten kyvykkyyksien viitekehys - Mattila Malla, Pia Hautamäki, Mika Yrjölä & Leena Aarikka-Stenroos

TUTKIMUKSET